1&Anders / ABDelfzijl

Administratiekantoor en Belastingdadviesbureau in Delfzijl
Bel: 0596-630014
Stuur een bericht naar 1&Anders / ABDelfzijl

1&Anders / ABDelfzijl

Noordersingel 28
9934AL Delfzijl
Telefoonnummer:
Vandaag open
Toon week

Disclaimer

DISCLAIMER 

 

Deze disclaimer is van toepassing op:  
www.abdelfzijl.nl 
www.administratiekantoorenbelastingadviesbureau.nl 
www.1AABD.nl 
www.1-Anders.nl,

hierna te noemen de websites


1&Anders h.o.d.n. ABDelfzijl (Kamer van Koophandel: 64596834), hierna te noemen 1A=ABD, verleent u 
hierbij toegang tot de websites die hierboven staan opgesomd en publiceert hier ter informatie teksten, 
afbeeldingen en andere materialen. 


1A=ABD behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te 
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 
De informatie op de websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een 
overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig 
aangeduide offerte van 1&Anders h.o.d.n. ABDelfzijl. 

Beperkte aansprakelijkheid 
1A=ABD spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. 
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op de websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of 
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling 
van 1A=ABD. 


In het bijzonder zijn alle prijzen op de websites, zoals genoemd bovenaan dit document, onder voorbehoud 
van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de websites 
opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 1A=ABD nimmer aansprakelijkheid 
aanvaarden. 


Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 1A=ABD. 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van 1A=ABD, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend 
recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig 
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Checkt u deze website daarom regelmatig. 

 

De meeste actuele versie wordt steeds via de website beschikbaar gesteld.  

 

Dit is versie 1 met als datum 17 januari 2020.